Gemeente
Alkmaar
Bezoekadres
Mallegatsplein 10 10
1815 AG ALKMAAR
Contactpersoon
Godfried Sluijter
Algemeen tel.
14 072
Naam afdeling
Afdeling Bouwen en Wonen
Telefoonnummer
072-5488571
E-mail
GSluijter@alkmaar.nl

Alkmaar

-

De gemeente Alkmaar is sinds enkele jaren doordrongen van het feit dat het uitgeven van zelfbouwlocaties een belangrijke plaats verdient in het gemeentelijk beleid. Voor zelfbouwers en bouwgroepen is een procedure uitgewerkt. Deze kan bij de contactpersoon van de gemeente worden opgevraagd

Kavels

image

Buerweg