12

aug.

Veel animo zelfbouw havenkwartier Deventer

Er is veel belangstelling voor de kavels die de gemeente Deventer binnenkort gaat uitgeven in het Havenkwartier. De eerste informatiebijeenkomst kort voor de zomer werd door ongeveer 90 belangstellende bezocht.

6 juli was de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden voor bouwkavels in het Havenkwartier. Tijdens de avond is een toelichting gegeven over het project en is uitgelegd hoe de toewijzing van de kavels is georganiseerd. Op de meeste kavels kunnen grondgebonden (werk)woningen worden gerealiseerd. Er is ook ruimte voor kleinschalige gezamenlijke woon-/werkinitiatieven. De breedte van de kavels ligt niet vooraf vast. Afhankelijk van je wensen en budget kun je als (groepje) particuliere bouwer(s) kiezen voor een smaller en goedkoper of juist voor een breder en duurder kavel. Een deel van de kavels is wat dieper en geschikt voor een huis met een tuin. Deze kavels komen vooral te liggen aan de Mr. De Boerlaan. Andere kavels lenen zich meer voor het realiseren van compacte woon- en/of werkpanden.

Meer informatie op www.havenkwartierdeventer.com