Het Cato team bestaat uit zelfstandige professionals met elk hun eigen specialisme. Een optimale samenwerking onderling is een must voor onze dienstverlening.

Wij maken dagelijks veel gebruik van elkaars kennis en kunde. Ieder draagt op eigen wijze een steentje bij en daar zijn we trots op. Wij hebben het gezamenlijke doel om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Dit doen wij graag samen voor u en graag samen met u!

Adres

Beemdstraat 5
5653 MA Eindhoven
Brabant