Beste geïnteresseerden in een vrije kavel in Zwaagdijk-oost, wij hebben per direct één van de allermooiste bouwkavels van heel Nederland in de verkoop. Ontwerp zelf jouw droomhuis en laat je fantasie de vrije loop.

De Kreekrug 52, 1684 NN  Zwaagdijk-Oost Centrum

Oppervlakte: 506 m²

€ 320.000 k.k.

In plaats van een vraagprijs werken wij voor dit object met een vanaf prijs.

Zondermeer unieke ligging van de kavel met vrij uitzicht in meerdere richtingen
De bouwkavel is gelegen op het mooiste plekje van het project De Lint in het centrum van Zwaagdijk-oost. De bouwkavel is gelegen aan het doodlopende eind van een zeer rustige weg. De kavel grenst met twee zijden aan het water. Nog landelijker gelegen is niet mogelijk. Zondermeer uniek is de open ligging met blijvend vrij uitzicht over de landerijen in meerdere richtingen! Dit biedt mogelijkheden voor een woning met veel glas voor een prachtig uitzicht vanuit uw woonkamer, waarbij u de koeien en schapen rondom u kunt zien aan de overkant van het water.
De bouwkavel is gelegen aan De Kreekrug, verwijzend naar de oude kreekruggen die aan het licht zijn gekomen bij het onderzoek naar de bouwlocatie.

Onderstaande kaart is te vinden op https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/WVH00/S/1330
Afbeelding verwijderd.
 

De volgende afstanden gelden vanaf de bouwkavel:

- 550 meter lopen/fietsen naar de Multifunctionele Accommodatie “Over de Leek”, een in het jaar 2011 gereed gekomen accommodatie met o.a. de basisschool, kinderopvang/ crèche, sportzaal  en het dorpshuis.

- 600 meter lopen/ fietsen naar de Rooms-Katholieke kerk

- 700 meter lopen/fietsen naar landgoed De Duinen. Dit landgoed is opengesteld met ingang van het jaar 2011.

- 1.300 meter lopen/fietsen/ autorijden naar het winkelcentrum van Zwaagdijk-oost (met o.a. Aldi, Jumbo, Action en een aantal andere winkels).

- Volgens de routeplanner van Google maps ligt de kavel, via de Westfrisiaweg (N307), op 44 km (29 autominuten) afstand van Amsterdam-Noord.
 

Over Zwaagdijk-oost
Zwaagdijk-oost ligt in de gemeente Medemblik, in het centrum van de streek Westfriesland in Noord-Holland. Zwaagdijk-oost ligt precies tussen de plaatsjes Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Zwaagdijk staat algemeen bekend als het mooiste dorp van Nederland.

Ook met het openbaar vervoer is Zwaagdijk-Oost goed te bereiken. Vermeldenswaardig is verder het feit dat er in Zwaagdijk in de hele vooroorlogse periode geen enkele stem is uitgebracht op de NSB! U gaat wonen in een dorp zonder NSB-ers. Verder was er in Zwaagdijk in de tweede wereldoorlog een droppingsveld waar Engelse vliegtuigen wapens dropten bestemd voor het verzet in de rest van de provincie Noord-Holland.

 
Uitgangspunten/bouwspecificaties

- Het bebouwingspercentage zal per bouwperceel ten hoogste 50% bedragen, dus bij deze kavel maximaal 253 m2 grondoppervlak wat bebouwd mag worden.

- De oppervlakte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 250 m² bedragen;

- De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 3,00 meter bedragen;

- De goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 meter bedragen;

- De dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;

- De dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;

- Bouwoppervlak bijgebouw maximaal 80 m²;

- Goothoogte  van bijgebouw maximaal 3.00 meter;

- Voorgevel bijgebouw: tenminste 2.00 meter achter voorgevellijn hoofdgebouw;

- Bijgebouw mag tot op de erfgrens gebouwd worden.

- Er moeten minimaal twee parkeerplaatsen op het eigen erf gerealiseerd worden, waarbij een garage voor één auto al telt als één parkeerplek, en de ruimte voor de garage als de tweede parkeerplek. Gezien de ligging van de kavel direct aan de weg/pleintje is het echter eenvoudig om meerdere privé-parkeerplaatsen naast elkaar te realiseren voor al uw bezoekers.

- Het geheel onderkelderen van uw woning is toegestaan, en dit levert goedkope extra ruimte op voor bijvoorbeeld een fitnessruimte, thuisbioscoopzaal, wijnkelder, zwembad of mancave. Zie de mogelijkheden:  https://kelders.nl/de-mogelijkheden/

- Er staan twee bomen (Hollandse Iepen) op de kavel, langs de sloot. Deze bomen staan opgenomen in het bestemmingsplan en mogen daarom niet omgezaagd/ gerooid worden. Ze mogen wel gesnoeid worden. Als deze bomen dood zouden gaan, dan geldt een herplantplicht.

- In hetzelfde plan zijn door de welstandscommissie reeds twee stalen woningen goedgekeurd. Bij woningen van staal bestaat de mogelijkheid om meer glas op te nemen en om op deze wijze nog meer te kunnen genieten van het prachtige uitzicht vanuit de woning. Zie bijvoorbeeld https://lofthome.nl/ voor voorbeelden.

Afbeelding verwijderd.

Bestemmingsplan en de bepalingen inzake woningbouw
Voor de overige en andere bouwspecificaties verwijzen wij je graag door naar het bestemmingsplan woningbouwlocatie Zwaagdijk-oost. Hier een korte samenvatting met de belangrijkste bepalingen inzake woningbouw. Alle regels en onderzoeken in detail op de website ruimtelijkeplannen.nl . Ook is er uitgebreid grondonderzoek gedaan door HB naar mogelijke vervuilingen op het terrein, met als resulaat dat alles schoon is: grondonderzoek_zwaagdijk_oost_het_lint .

Boetebepaling voor bezwaarmakers; op bezwaarmakers zitten we niet te wachten
In de koopovereenkomst komt de volgende bepaling te staan:
“De Koper zal zich onthouden van het indienen van bezwaren tegen (de uitvoering) van bouwplannen binnen het plangebied (waaronder begrepen de besluitvorming van overheidswege in het kader van de planologische voorbereiding en bouwkundige uitvoering daarvan), zulks op verbeurte van een boete door de Koper aan de Verkoper van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) per overtreding.”
Exact dezelfde tekst hebben de kopers van de andere vrije kavels in het plan ook moeten ondertekenen. Het is dus niet de bedoeling dat u de realisatie van de woonwensen van uw buurtgenoten gaat verzieken met bezwaarprocedures. Wat buurtgenoten bouwen op hun eigen grond is een zaak van deze buurtgenoten zelf, en niet van u. In Zwaagdijk kunnen we bezwaarmakers missen als kiespijn.

Kosten koper
Bovengenoemde prijs is een vaste prijs die periodiek naar boven zal worden bijgesteld naar mate de huizenprijzen verder stijgen. Bij "kosten koper" moet worden uitgegaan van 8% overdrachtsbelasting plus de notaris- en kadasterkosten. Het totaal van de notaris- en kadasterkosten bedraagt circa € 1.400,-. Indien u ook een hypotheek neemt, dan komen er extra notaris/kadasterkosten voor de hypotheek bij.

Géén herinrichtingsrente; herinrichtingsrente is afgekocht
Normaal gesproken, en dat geldt voor de meeste kavels in het plan, moet je nog jaarlijks herinrichtingsrente (voortvloeiend uit vroegere verkavelingen) betalen aan de belastingdienst. Voor deze kavel is de herinrichtingsrente recentelijk volledig afgekocht bij de fiscus, en u betaalt dus géén herinrichtingsrente meer.

Nutsvoorzieningen
Niet inbegrepen zijn de aansluitkosten voor elektra, water, data, telefoon en riolering. Een gasaansluiting is niet mogelijk. De nutsvoorzieningen zijn natuurlijk wel aangelegd tot op de kavel.

Oppervlakte van de kavel
De sloten zijn niet in de oppervlakteberekening meegenomen aangezien deze in eigendom komen van de gemeente of het waterschap. De bouwkavel heeft een grootte van circa 506 m2, maar het perceel dient kadastraal nog te worden ingemeten. Onder-  dan wel overmaat zal geen invloed hebben op de koopsom en geeft geen recht op latere verrekening. Op het terrein staat met palen de voorlopige door de ontwikkelaar bepaalde erfgrens aangegeven ten behoeve van uw aannemer.

Kaart van De Kreekrug 52 met de afmetingen:  (Voor een berekening van de afmetingen zie dekreekrug52_files/kavel_familie_wiering_nummer_29.pdf )

Afbeelding verwijderd.
Onderstaand een luchtfoto van het centrum van Zwaagdijk-oost. Links vooraan ziet u uw kavel. Helemaal links op de achtergrond ziet u de MFA. Achter de nieuwbouwwijk kunt u de kerk zien.
Afbeelding verwijderd.

 

Adres

De Gracht 25
1684 NR Zwaagdijk
Noord-Holland