We zijn een architectenburo sinds 1996 en we geven inhoud aan het ontwerpproces en het bouwproces, vanaf de eerste schets tot aan de oplevering. We pogen, met niet aflatende inzet en toewijding, bij elk project de specifieke achtergronden van een opdracht te ontdekken en te reageren op wat ons bezighoudt. Dit zijn een veelheid van uiteenlopende onderwerpen, van een verhaal van een passant op de locatie tot het door ontwikkelen van een materiaaltoepassing. Met onderzoek en studie tasten we de (on)mogelijkheden af en voeden het ontwerp met een thema of een gelaagdheid van thema's. Bastiaan Jongerius architecten vatten we als zodanig op als een denktank voor het realiseren van plezierige en nuttige gebouwen.

Adres

Overtoom 197-3
1054 HT Amsterdam
Noord-Holland