BUROBEB is een gedreven bureau met ervaring, sinds 1990 gevestigd in Amsterdam. Kaspar Aussems, Chris Boot en Ben Ewals zijn de drijvende krachten achter BUROBEB.

BUROBEB staat voor ontwerpen op verschillende schaalniveaus. Stedenbouwkundige plannen binnen hun geografische en sociale context, Architectuur in relatie tot omgevingsfactoren, interieur in samenhang met het exterieur. BUROBEB verbeeldt door middel van schetsen in een vroeg stadium de sfeer waarin een gebied, gebouw of ruimte tot ontwikkeling komt. Behalve handschetsen ondersteunen maquettes, computeranimaties en collages het ontwerpproces.

BUROBEB werkt de eisen en wensen van de opdrachtgever collectief uit tot ruimtelijke concepten, vertaald naar woord en beeld.

Adres

Westerdoksdijk 603 B
1013 BX Amsterdam
Noord-Holland