DaF-architecten is een maatschap van ir. Daan J.J. Bakker en ir. Catherine M. N. Visser en bestaat sinds 1996. DaF-architecten onderscheidt zich door een onderzoekende en tegelijkertijd vakmatige benadering. Ontwerpen combineren concrete randvoorwaarden, zoals budget, functionaliteit, gebruik, ecologie en archeologie, met een geëigende vormgeving. Dit heeft zowel geresulteerd in de publicatie van een boek over catalogushuizen, als in het ontwerp van een eigen "catalogushuis". Dit "Wat-je-Wil" huis is ontworpen op basis van de ruimtelijke kwaliteiten van een verbouwde boerderij en is tot nu toe 2 keer gerealiseerd. Ook heeft DaF de afgelopen 15 jaar voor diverse particulieren woonhuizen ge- en verbouwd.

Adres

Delftsestraat 29 b
3013 AE Rotterdam
Zuid-Holland