De PlaatsMakers werken aan projecten op het gebied van architectuur, bouw, cultuur, recreatie, gebieds- en stedelijke ontwikkeling waarbij veel samenwerking en/of inspraak is gewenst, zoals: herbestemming, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, wijkinitiatieven, havens, lege kavels, braakliggende terreinen etc.

Wij doen dat op locatie, dichtbij en met de (toekomstige) gebruikers en hun buren. Omdat het daar gebeurt.

We zijn een team welke bestaat uit: Stedenbouwer, landschapsontwerper, Architect, procesbegeleider en meer. Zie onze website voor de verschillende disciplines.

Adres

Alexanderstraat 104
6812 BJ Arnhem
Gelderland