Jeanne Dekkers Architectuur realiseert vele, spraakmakende gebouwen vanuit een heldere ontwerpvisie op de gebouwde omgeving. Het bureau zoekt en vindt voor iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord. De start van elk ontwerpproces is een grondige kennismaking met de opgave door een formulering van de probleemstelling en een onderzoek naar vier belangrijke aspecten. Het ‘kijken en luisteren’ naar de plek, naar het programma van eisen, naar de wens en cultuur van de opdrachtgever en gebruiker en het zoeken naar onzichtbare elementen zijn van belang om een zo goed mogelijk beeld van de opgave te krijgen om deze volledig eigen te maken. Het is voor Jeanne Dekkers Architectuur belangrijk om de essentie achter de alledaagsheid van de omgeving te ontdekken. Iedere ontwerpopgave benaderen we vanuit de geschiedenis en betekenis van de locatie; ‘het cadeau van de plek’. Door de vondst van de eigenheid van de plek, het karakteristieke van de wens van de opdrachtgever en de uniciteit van verscholen bestaande betekenissen ontstaat een nieuw beeld dat leidt tot een unieke architectonische vertaling. Poëzie (licht en ruimte, kleur en textuur) en ingenieursschap (maat en verhouding, techniek en detail) zijn voor ons de belangrijkste ingrediënten voor een gebouw dat in alle opzichten goed functioneert en waar iedereen trots op is. Naast duurzaamheid zijn flexibiliteit en toekomstgerichtheid trefwoorden die we niet uit het oog verliezen. Bovendien wordt gedurende het ontwerpproces het budget bewaakt. Deze werkwijze maakt de gezamenlijke architectonische ambitie haalbaar en leidt tot een daadwerkelijk nieuw gebouw, als het ware een droom die landt.

Adres

Dalestraat 59
6262NP Banholt
Limburg