In een goed ontwerp is het goed toeven, onder alle
omstandigheden. Ruimtelijke kwaliteit moet in onze visie niet alleen leiden tot een maximale belevingswaarde voor de gebruiker maar ook voor de omgeving. Onze architectuur is eigenzinnig, eigentijds en altijd op maat. In de aandacht voor de rangschikking van volumes, de materialisatie en de detaillering wordt betekenis gegeven aan de context. Om onze architectuuropvatting te kunnen realiseren, gebruiken wij soms onconventionele middelen om op inventieve wijze toch te kunnen voldoen aan ogenschijnlijk belemmerende randvoorwaarden.

Adres

t Ei 1
7241 AK Lochem
Gelderland