In meer dan 145 jaar heeft dit bureau ervaring opgedaan op het gebied van architectuur en stedenbouw. Onze professionals staan van het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering met een hedendaagse allesomvattende aanpak voor u klaar.

Architectuur is dienstbaar aan de mens. Er moeten mensen wonen, werken en verzorgd worden. Met onze brede ervaring kunnen wij uw wensen omzetten in werkelijkheid. Vanaf de eerste schets en gedurende het ontwerp en de uitvoering houden wij u op de hoogte van de kosten. Wij beschermen u tegen valkuilen en mogelijke tegenvallers. Kennis van regelgeving en diplomatie is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast hebben wij een onderzoekende houding ten aanzien van materialen, energie, constructie en duurzaamheid.

Adres

Beukweg 73
7556 DD Hengelo
Overijssel