Topos is een hecht team, waar iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van zijn werk en gestimuleerd wordt om zich te blijven ontwikkelen.

Onze brede kennis en ervaring zetten we voor een project in, zodat het hele proces efficiënt en realistisch op alle facetten beheerst wordt; het gewenste resultaat binnen de gemaakte afspraken voor het beschikbare budget.

Onze opdrachten bestaan uit projecten voor onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs), zorg en woningbouw. Variërend van nieuwbouw, verbouw, revitalisatie en renovatie. Wij kennen de regelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bij al onze projecten staat de opdrachtgever en gebruiker centraal.

Adres

Middelburgseweg 1a
2742 LB Waddinxveen
Zuid-Holland