Warp & Woof combineert architectuur, stedenbouw en landschap tot één allesomvattende ontwerppraktijk.
We streven ernaar om elk ontwerp te integreren in haar omgeving, opdat het een eenheid vormt met het bestaande stedelijke of landschappelijke decor.

Deze visie voeren wij door op alle schaalniveaus: het creatieve concept, de detaillering, het materiaal, de duurzame oplossingen en de ruimtelijke kwaliteiten zijn allen integraal onderdeel van onze projecten. Zodoende staan wij voor mooie ruimtelijke ontwerpen die een waardige toevoeging zijn aan hun locatie.

De naam van ons bureau betekent 'Schering & Inslag'. Dit verwijst naar het weefproces, waarbij de inslag door de scheringen wordt verweven, een metafoor voor ons ontwerpproces.

Adres

Beestenmarkt 11a
2611GA Delft
Zuid-Holland