CPO

CPO werd voor het eerst in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw toegepast in Eindhoven. Henk Vlemmix -destijds werkzaam als 'technisch bewonersondersteuner'- geldt als de grondlegger ervan. Inmiddels zijn er verspreid over ons land al vele honderden CPO-projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Gelukkig beschouwen veel gemeenten CPO inmiddels als een volwaardige vorm van projectontwikkeling, waaraan bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties niet meer kan worden voorbijgegaan. In dit dossier tref je een verzameling artikelen, projecten en locaties aan waarin spraakmakende CPO-ontwikkelingen worden belicht. Dit dossier kan als bron van kennis en inspiratie dienen voor mensen die meer (of alles) over collectief particulier opdrachtgeverschap willen weten.   

Artikelen uit dit dossier