starters

Voor jongeren is het haast ondoenlijk om betaalbare, zelfstandige woonruimte te vinden. De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang, particuliere huurwoningen zijn schaars en de meeste koopwoningen zijn onbetaalbaar. Noodgedwongen blijven veel jongeren daarom langer bij hun ouders wonen. Deze situatie is niet alleen frustrerend voor jongeren zelf. Het gebrek aan mogelijkheden om zelfstandig te wonen, leidt in kleinere dorpen vaak ook tot een noodgewongen vertrek van jongeren. De dorpen vergrijzen daardoor en de voorzieningen (scholen, sport- en muziekclubs, winkels) verdwijnen hierdoor geleidelijk. Dit laatste heeft grote gevolgen voor de vitaliteit en leefbaarheid van kleinere kernen. Ook in de steden lukt niet niet om oplossingen te bieden voor het tekort aan betaalbare, zelfstandige woonruimte voor jongeren. In dit dossier vind je artikelen, voorbeeldprojecten en locaties die betrekking hebben op het thema 'starters'. 

Artikelen uit dit dossier