Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018 Laatste update: 19-04-2019

casco

Het casco van de woning omvat: fundering, gevels, dak, dragende wanden, (onafgewerkte) vloeren. Alles wat geen onderdeel is van het casco wordt gerekend tot afbouw en inbouw.

casco woning bouwen/ huis casco opleveren

Als een woning casco wordt gebouwd, wordt een huis opgeleverd zonder afwerking en inrichting. Vaak worden voor de elektrische installatie alleen de leidingen aangebracht en dienen elektradraden, schakelaars en stopcontacten na oplevering nog te worden aangebracht.

cataloguswoning

Een compleet woningontwerp met een vaste prijs dat door een bouwbedrijf wordt aangeboden, meestal aan particulieren. Het ontwerp van een cataloguswoning is meestal een ontwerp van een basiswoning waaraan allerlei aanpassingen kunnen worden gedaan en opties kunnen worden toegevoegd.

collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Een groep particulieren - georganiseerd in een vereniging - verwerft een bouwlocatie en realiseert vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen gebruik. De groep bepaalt zelf met welke partijen er samengewerkt wordt. De groep particulieren die een CPO-project  realiseert wordt ook wel ‘bouwgroep’ genoemd.

constructeur

Adviseur die ingeschakeld wordt tijdens de planvorming om de constructies (funderingspalen, funderingsbalken, vloeren, en dragende wanden) te ontwerpen. Om de omgevingsvergunningte verkrijgen moet de constructeur door middel van berekeningen aantonen dat de constructies voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het bouwbesluit..

Constructie All Risk verzekering (CAR-verzekering)

Verzekering van de aannemer voor schade die hij veroorzaakt tijdens de bouw. De meeste aannemer hebben een doorlopende CAR-polis.

consumentgericht bouwen

Een projectontwikkelaar of bouwbedrijf ontwikkelt voor eigen rekening en risico een aantal woningen en biedt de woningkopers  invloed en keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van verkaveling, architectuur, woninggrootte, indeling en afwerking van de woning.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven profileren dergelijke projecten vaak als CPO. Dat is niet terecht omdat de woningkopers niet de volledige zeggenschap hebben.