Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

Definitief Ontwerp (DO)

De uitwerking van het VO (Voorlopig Ontwerp). Het VO beperkt zich tot ontwerp van gevels en plattegronden.  Een aantal aspecten van het ontwerp wordt in het DO uitgewerkt, te weten: materialisatie, constructie, installaties, detaillering.

directievoerder

Adviseur van de opdrachtgever die tijdens de bouw toeziet op de naleving van de afspraken tussen zelfbouwer en aannemer. De directievoerder zit de bouwvergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Bij zelfbouw is de architect vaak ook de directievoerder. Bij CPO moet worden geregeld dat de directievoerder namens de leden van de vereniging - de woningkopers - kan optreden. Zij hebben immers ieder individueel een aannemingsovereenkomst met de aannemer.

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011)

Modelregeling van de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs. In de DNR 2011 wordt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en adviseur omschreven. De adviseur kan zijn: de architect of een andere adviseur. Veel architecten en adviseurs passen de DNR 2011 toe. 

DO-begroting 

Begroting van de bouwkosten o.b.v. het Definitief Ontwerp (DO).