Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

houtskeletbouw

Bouwmethode waarbij de constructie van de woning geheel in hout wordt uitgevoerd. 

huurwaardeforfait (ook: eigenwoningforfait)

Het fictieve bedrag dat de eigenaar van een woning zou kunnen krijgen door het verhuren van de woning. Dit bedrag moet opgeteld worden bij het inkomen voor de berekening van de inkomstenbelasting. Het huurwaardeforfait is een percentage van de WOZ-waardevan de woning. Het percentage is voor de meeste Nederlanders 0,65%; dat percentage geldt voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.016.000 (tarieven 2019).

Hemelwaterafvoer (HWA)

Regenpijp

hypotheek

Een onroerende zaak (huis en grond) dient als onderpand voor een lening. De hypotheeknemer (de bank) krijgt het recht om de woning te verkopen als de hypotheekgever (de woningeigenaar) niet aan zijn/haar financiële verplichtingen voldoet.

hypotheekgever

Degene die zijn onroerende zaak (huis en grond) inbrengt als onderpand voor de (hypothecaire) lening. De hypotheeknemer (de bank) krijgt daarmee het recht om de woning te verkopen (‘executeren’) als de hypotheekgever (de woningeigenaar) niet aan zijn/haar financiële verplichtingen voldoet. De hypotheekgever is dus in de praktijk de woningeigenaar. 

hypotheeknemer

Degene die het recht krijgt de woning te verkopen als  de hypotheekgever niet aan zijn verplichtingen voldoet. De bank is dus hypotheeknemer.