Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over alle over woningen en gronden in Nederland. De gegevens worden bijgehouden in een register en op kadastrale kaarten. Gegevens die worden bijgehouden zijn: leveringsakten, hypotheekakten en de maten en afmetingen van percelen. Het register is openbaar en dus voor iedereen in te zien. Er zijn wel kosten aan verbonden. De meeste informatie kan via de website van het kadaster worden opgevraagd: www.kadaster.nl

kavel

Een kavel wordt gedefinieerd als een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door grond van anderen. In dit stuk grond mogen geen doorsnijdingen voorkomen zoals wegen, waterlopen en spoorbanen. Een bouwkavel is een kavel waarop mag en soms moet worden gebouwd.

kettingbeding

Verplichting die door de verkoper wordt opgelegd aan de koper en die overgaat naar een volgende eigenaar. Een voorbeeld van een kettingbeding is de verplichting om een of meerdere parkeerplaatsen op de kavel in stand te houden. De notaris controleert bij verkoop of er kettingbedingen zijn en ziet er op toe dat het kettingbeding overgaat op de nieuwe eigenaar.

koop-/aanneemovereenkomst

De koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) wordt afgesloten als de aannemer ook de grond levert. Wanneer de grond door een derde partij, bijvoorbeeld de gemeente, wordt geleverd, dan wordt er met de aannemer een aannemingsovereenkomst (AO) afgesloten. 

De KOA is een contract tussen opdrachtgever (woningkoper) en aannemer. Met het tekenen van de KAO koopt de opdrachtgever de grond van de aannemer en geeft hij opdracht aan de aannemer voor de bouw van de woning. 

Koopgarant

Financiële regeling waarmee een koopwoning met korting kan worden aangeboden (meestal door een woningcorporatie) aan de koper. Is vooral bedoeld voor starters met een beperkt budget. Zie voor meer informatie: @info-item Koopgarant@

koopovereenkomst (ook wel koopcontract of koopakte)

Overeenkomst tussen de eigenaar van een onroerende zaak (bouwkavel of woning) en koper waarin wordt vastgelegd dat de eigenaar op een later moment het eigendom zal overdragen (leveren) aan de koper, onder in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden, waaronder de koopsom.

kosten koper (k.k.)

De term ‘kosten koper’ betekent dat de kosten van de levering van de grond of woning voor rekening komen van de koper. Het gaat om de kosten van de notaris (leveringsakte) en kadasterkosten. Het tegengestelde van kosten koper is vrij-op-naam (v.o.n.). V.o.n. betekent dat de genoemde kosten voor rekening komen van de verkoper. Degene die de kosten van de levering betaalt, wijst de notaris aan.