Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

maaiveld

Aanduiding van de hoogte van het grondoppervlakte ter plaatse van de aansluiting op de woning. De hoogte wordt aangegeven in meter ten opzichte van NAP (Nieuw Amsterdams Peil, het nationale referentieniveau voor hoogtemetingen). 

meerwerk

Door de aannemer uit te voeren werkzaamheden die niet in het bestek en niet in de aanneemsom waren opgenomen en die tijdens de bouw aan de aannemer worden opgedragen. Meerwerk kan worden beperkt door een zorgvuldig uitgewerkt ontwerp en een gedetailleerd en volledig bestek.

Tijdens de bouw houdt de aannemer een meer- en minderwerklijst bij. Meer- en minderwerk worden in de bouwvergadering besproken en dienen door de bouwdirectiete worden goedgekeurd.

minderwerk

Werkzaamheden die in het bestek en in de aanneemsom waren opgenomen maar waarvan tijdens de bouw blijkt dat ze niet nodig of niet gewenst zijn. Minderwerk leidt tot minderkosten.

montagebouw (ook wel: prefab-bouw)

De woningen wordt op de bouwplaats opgebouwd met onderdelen die in de fabriek zijn geprefabriceerd.