Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018

rechtspersoon

Elke instelling die buiten natuurlijke personen rechtsbevoegd is. In geval van CPO wordt er een rechtspersoon opgericht (meestal een vereniging) als opdrachtgever van het project. Binnen deze vorm gelden afspraken over toetreding, toewijzing van woningen, verdeling taken en verantwoordelijkheden, financiering, etc. Niet te verwarren met de Vereniging van Eigenaren die automatisch ontstaat na splitsing in appartementsrechten.

rechtspersoon: stichting of vereniging

Een vereniging heeft leden. De algemene ledenvergadering neemt de besluiten. Het bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Een stichting heeft geen leden, alleen een bestuur.  Het bestuur neemt de beslissingen, zonder dat anderen daar invloed op hebben. Bij CPO-projecten wordt meestal gekozen voor het oprichten van een vereniging.

rente tijdens de bouw

De hypotheekrente die de zelfbouwer betaalt tussen het moment dat de kavel afgenomen wordt en het moment dat de woning in gebruik genomen wordt. Ook wel: ‘renteverlies tijdens de bouw’. Rente tijdens de bouw wordt vaak meegefinancierd in de hypothecaire lening en is fiscaal aftrekbaar. Wordt vaak verward met bouwrente

residuele grondwaarde 

Methode waarmee de waarde van een perceel grond wordt bepaald. De residuele waarde is gelijk aan de waarde van de woning minus de kosten om de woning te realiseren (bouwkosten en bijkomende kosten). De meeste gemeente hanteren deze methode bij het bepalen van grondprijzen.

risicoregeling

Regeling waarmee prijsstijgingen (lonen en materialen) tijdens de bouw berekend worden en verrekend worden met de opdrachtgever. Vaak wordt vooraf overeengekomen met de aannemer dat de risicoregeling niet van toepassing is in ruil voor een eenmalige vergoeding (‘afkoop risicoregeling’).

rooilijn

Denkbeeldige lijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Mag niet worden overschreden met de bouw.

ruwbouw

De staat waarin de woning verkeert voordat er gestart wordt met de afbouw en de vaste inrichting. Tot de afbouwwerkzaamheden worden gerekend: het afwerken van wanden, vloeren en plafonds. De vaste inrichting: de inrichting van badkamers, toilet en keuken.