Thumbnail
Gepubliceerd: 13-11-2018 Laatste update: 22-11-2018

sondering

Onderzoek waarmee wordt bepaald hoe lang de funderingspalen moeten zijn. Bij het uitvoeren van een sondering wordt een metalen staaf in de grond gedrukt. Op het uiteinde van de staaf zit een meetapparaatje dat onderweg de weerstand meet. De mate van weerstand geeft aan wat de samenstelling van de bodem is. Op die manier kan worden vastgesteld waar de draagkracht zandlaag zich bevindt en hoe lang derhalve de funderingspalen moeten zijn.

splitsing in appartementsrechten

Zie appartementsrecht.

stapelbouw

Ook wel: ‘traditionele bouw’. De woning wordt volledig op de bouwplaats zelf geassembleerd. De dragende wanden en gevels worden opgetrokken door het stapelen van metselblokken of metselstenen, veelal van kalkzandsteen. De vloeren worden uitgevoerd in hout of beton (breedplaat of kanaalplaat). 

stedenbouwkundig plan

Ruimtelijk plan waarin de gewenste ontwikkeling van een gebied wordt vastgelegd. In het stedenbouwkundig plan worden vastgelegd: aantallen te realiseren woningen en andere voorzieningen, de situering van woningen en  voorzieningen, de infrastructuur (wegen, water etc.), de straatprofielen, de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte etc.  In het stedenbouwkundig plan wordt meestal ook uitgebreid toegelicht welke overwegingen er door het (gemeente)bestuur gemaakt zijn bij de totstandkoming ervan.

Het stedenbouwkundig plan wordt nadat het is vastgesteld door de gemeenteraad, uitgewerkt in een bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan heeft geen juridische status, het bestemmingsplan wel.

stichtingskosten

De stichtingskosten zijn de totale kosten die gemoeid zijn met het bouwen van een woning; de kosten om de woning te ‘stichten’. Het begrip heeft dus niets te maken met de stichting als rechtspersoon.

De stichtingskosten bestaan uit drie componenten, te weten:

  1. grondkosten (kavelprijs)
  2. bouwkosten (aanneemsom + saldo meer- en minderwerk)
  3. bijkomende kosten

Over de grond is BTW of overdrachtsbelasting verschuldigd. Over de bouw- en bijkomende kosten is BTW verschuldigd.