rechtbank zakelijke verbouwing
Gepubliceerd: 23-06-2019

De website accountancyvanmorgen.nl berichtte op 21 juni jl. over een uitspraak van de rechtbank Gelderland. 

verbouwingskosten zakelijk karakter?

Een BV stelde zich op het standpunt dat de verbouwingskosten van de woning van de dga een zakelijk karakter hebben omdat het pand verhuurd zou worden aan de BV en het voornemen bestond om de woning te verbouwen tot kantoorvilla en vervolgens te gaan verhuren. Daarom bracht de BV de BTW van de kosten van de verbouwing in aftrek. De afschrijvingskosten van het verbouwde pand bracht de BV bovendien in mindering.

geen intentie verbouwing tot kantoorvilla

De Belastingdienst ging daar echter niet mee akkoord omdat er volgens de inspecteur nooit de intentie was om de woning te verbouwen tot kantoorvilla. Volgens de fiscus is sprake van een verbouwing van een gedateerd woonhuis tot een moderne, luxe villa. De BV maakte volgens de Belastingdienst de zakelijkheid van investeringen niet aannemelijk. Daarom werden navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd aan de BV.

verbouwing woonhuis

Bij de rechtbank Gelderland was onder andere in geschil of de kosten van de verbouwing een zakelijk karakter hebben. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de BV dat niet aannemelijk gemaakt. Het tot de gedingstukken behorende controle- en FIOD-rapport rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank het vermoeden dat de uitgevoerde werkzaamheden geen zakelijk karakter hadden, maar zagen op de verbouwing van het woonhuis van de toenmalig bestuurder. Feit is ook dat het pand door de dga als woning is aangekocht en een aantal jaren later weer als woning is verkocht.

functiewijziging

De BV heeft niet aannemelijk gemaakt dat de werkzaamheden zijn verricht met het oog op een functiewijziging van het object in een kantoor. De rechtbank wijst daarbij onder andere op de volgende omstandigheden:

bestemmingsplan

De BV had ten tijde van het ontwikkelplan geen vergunning om het woonhuis als kantoorpand te gebruiken. Ook liet het bestemmingsplan zakelijke verhuur van de andere verdiepingen niet toe zodat daarvoor het bestemmingsplan zou moeten worden gewijzigd.

Woonvoorzieningen

Na totstandkoming van het ontwikkelplan is bovendien een zeer luxe keuken (circa 50m2 groot) voorzien van alle mogelijke apparatuur geplaatst, en is op de eerste verdieping een luxe badkamer, een ouderslaapkamer en een babykamer gerealiseerd. In de tuin is het zwembad overkapt en een poolhouse met jacuzzi en jetstream aangelegd.

Bron: Accountancyvanmorgen.nl 21 juni 2019