Thumbnail
Gepubliceerd: 18-07-2007 Laatste update: 13-11-2018

De SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) wil gemeenten helpen met het realiseren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) projecten. Samen met de provincie Noord-Brabant stellen zij een handboek samen voor gemeenten. Gemeenten zijn vaak welwillend tegenover dergelijke projecten, maar weten niet hoe ze het moeten aanpakken.

kennis over CPO ontbreekt

Een inventarisatie van de SEV onder gemeenten laat zien dat 60% CPO toepast of graag zou willen toepassen bij hun woningbouwprojecten. Vaak ontbreekt echter nog de kennis en willen de gemeenten graag nog de regie in handen houden. De leerervaringen die met name bij startersprojecten in Noord-Brabant zijn verkregen worden in het handboek gebruikt om andere gemeenten op weg te helpen.

Bron: IKCRO 11 juli 2007