Energieneutraal
Gepubliceerd: 09-09-2021

Wie voor het eerst kennismaakt met de verschillende mogelijkheden van duurzaam bouwen, belandt al snel in een wereld met allerlei nieuwe termen. Soms wordt er met verschillende omschrijvingen uiteindelijk toch hetzelfde bedoeld. Soms zijn er ook gewoon erg duidelijke verschillen. In dit artikel vergelijken we het energieverbruik en enkele andere aspecten van een energieneutrale woning en een passiefhuis met elkaar.

 

Kenmerken van een energieneutrale woning

Allereerst kijken we naar de specifieke kenmerken van een energieneutrale woning. Dit type woning wordt overigens ook wel een nul-energiewoning, een (energie)balanswoning of een CO2-neutrale woning genoemd. Volgens de definitie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is sprake van energieneutraal bouwen als het energieverbruik over een jaar gemeten nul of lager is. Met andere woorden: er wordt niet meer gas en elektriciteit uit het netwerk betrokken dan dat er via duurzame bronnen aan wordt terug geleverd.

 

Driestappenplan als basis

Om dat doel ook echt te kunnen bereiken, wordt gebruikgemaakt van het driestappenplan van de Trias Energetica, dat door de Technische Universiteit Delft is opgesteld. De eerste stap in dit plan is het terugdringen van onnodig energieverbruik. Daarbij kun je onder andere denken aan het zo goed mogelijk isoleren van je woning. De tweede stap is gebruikmaken van zoveel mogelijk duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, aardwarmte en windmolens. En wanneer dat in sommige gevallen niet mogelijk blijkt te zijn, dan is de derde stap technieken benutten die zo min mogelijk fossiele energie verbruiken.

 

Kenmerken van een passiefhuis

Bij een passiefhuis ligt de focus niet zozeer op het bereiken van nulstanden op gas- en elektriciteitsmeters, maar op het streven naar een extreem laag energieverbruik. En als we de isolatie van een energieneutrale woning met die van een passiefhuis vergelijken, dan is deze bij de laatstgenoemde categorie een stuk intensiever. Daarnaast wordt een passiefhuis op een dusdanige wijze op de bouwkavel geplaatst, dat er optimaal van zon en licht geprofiteerd kan worden. Om die reden wordt er tijdens het ontwerpen van een passiefhuis ook extra veel aandacht besteed aan de positie en afmeting van de ruiten van dit soort duurzame woningen.

 

Het hele jaar door lekker warm

De hoge mate aan isolatie zorgt er bij een passiefhuis voor dat de binnenkomende warmte als het ware langer ‘gevangen’ blijft, waardoor ook tijdens koude maanden weinig of zelfs helemaal geen extra verwarming ingezet hoeft te worden om het binnen behaaglijk te houden. Het verhoudingsgewijs kleine beetje gas en stroom dat een passiefhuis gedurende het jaar nodig heeft, hoeft per definitie niet van een duurzame bron afkomstig te zijn, ook al zal menig bewoner van dit type huis daar via z’n energieleverancier waarschijnlijk wel bewust voor kiezen.

 

Onbezorgd comfortabel wonen

Of je nu voor een energieneutrale woning of een passiefhuis kiest, ze hebben naast een zo laag mogelijk energieverbruik ook nog een andere overeenkomst. Het zijn over het algemeen zéér comfortabele huizen. Wie in een duurzaam en nieuw huis woont, is over het algemeen van alle gemakken voorzien. En dat woont vooral heel lekker.