Thumbnail
Gepubliceerd: 06-08-2008 Laatste update: 17-11-2018

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat 18% van de Nederlanders openstaat voor het kopen van een kluswoning. Met name hoger opgeleiden (23%) en woningzoekenden met een hoog inkomen (28%) staan welwillend tegenover het kopen van een te verbouwen huis. Opvallend is dat het enthousiasme onder starters (16%) erg laag is.

Kluswoningen in de stad

Uit de populariteit van kluswoningen blijkt dat particulieren zelf willen bepalen hoe hun woning eruit komt te zien. Met de kluswoningen hebben ze een goedkope woning, waar ze zelf de indeling van kunnen bepalen. Voor stedelijke gemeenten is het ook aantrekkelijk om kluswoningen aan te bieden in de stad. De kapitaalkrachtige groepen worden behouden voor de stad of keren terug naar de stad. In met name Rotterdam is het vergeven van kluswoningen tegen een lage prijs een groot succes geworden.

Kluswoning als eerste koopwoning

Slechts de helft van de woningzoekenden (46%) zegt voor het kopen van een kluswoning niet open te staan, ongeveer een derde (30%) twijfelt. Zowel onder huurders als kopers zijn kluswoningen populair: respectievelijk 17% en 19% staat open voor de koop van een kluswoning. Een mogelijke verklaring voor deze hoge potentie zijn de hoge huizenprijzen van normale woningen maar ook de populariteit en grote diversiteit van klusprogramma’s die momenteel op TV te zien zijn. Voor huurders geldt daarnaast dat ze via deze weg wel kans kunnen maken op een koopwoning.

Kluswoning alleen voor eigen gebruik

Kijkende naar de maximale betalingsbereidheid van mensen die een eengezinswoning willen, dan is de grootste groep (44%) bereid om maximaal tussen de 80.000 euro en 150.000 euro te betalen voor een kluswoning. Onder Nederlanders die op zoek zijn naar een flat/appartement ligt het zwaartepunt (46%) tussen de 60.000 euro en 100.000 euro. De kopers van een kluswoning verplichten zich tot het volledig opknappen en zelf bewonen van deze woningen. De gemiddelde leeftijd van woningzoekenden die open staan voor de koop van een kluswoning (39 jaar) is lager dan die van de woningzoekenden die geen kluswoning willen (44 jaar).

Niet geheel verrassend staan mannen meer open voor de koop van een kluswoning (22%) dan vrouwen (15%). Deze uitkomst ligt in lijn met het feit dat mannen relatief meer klussen/doe-het-zelven dan vrouwen.

Kluswoningen minder in trek bij starters

De behoefte aan de koop van een kluswoning is onder starters1 (16%) en eerste stappers (15%) lager dan gemiddeld. De lage potentiescores zijn opvallend aangezien het voor deze groepen, gezien de hoge huizenprijzen, zeer moeilijk is om momenteel een koopwoning te kopen. Een mogelijke verklaring voor de lage potentie onder starters is hun onervarenheid met DHZ-en/klussen en een (hiermee samenhangend) gebrek aan het kunnen overzien van de financiële gevolgen hiervan. Hierdoor zouden starters toch liever een ‘normale’ woning kopen of eerst willen huren.

Bron: Woonkrant Telegraaf 17 juli 2008