Thumbnail
Gepubliceerd: 17-08-2007 Laatste update: 15-11-2018

Marcel van Lent, mede-directeur van adviesbureau De Regie BV, heeft in een ingezonden brief aan de Cobouw kritiek op de uitspraken, die architect Michel Post doet in het artikel in de Cobouw van 17 juli jl. In het artikel vindt Post de mega kaveluitgifte van de gemeente Almere uitlopen op een fiasco. Lees de ingezonden brief hieronder:

Kritiek op bouwbeleid

In Cobouw van 17 juli laat architect Michel Post forse kritiek optekenen over het bouwbeleid van de gemeente Almere. Onder de kop 'Gemeente Almere schiet mis met particulier bouw' pleit hij voor "meer sturing", omdat anders "de ambitie dreigt uit te lopen op een lijdensweg voor alle betrokkenen". Post meent op basis van zijn ervaringen in een project te kunnen stellen dat er een lijdensweg dreigt. Dat is nogal wat. Het lijkt mij daarom goed als we vaststellen wat de precieze aard van het bedoelde project is. Dan zal blijken dat het niet gaat om particulier opdrachtgeverschap.

Consumentgericht bouwen

De essentie van particulier opdrachtgeverschap is dat de particulier of de groep particulieren zelf bepaalt met welke partijen het project ontwikkeld wordt. Het project Poortwachter is echter een gezamenlijk initiatief van een projectontwikkelaar annex adviseur en een makelaar. Niets mis mee, maar absoluut geen particulier opdrachtgeverschap. 'Consumentgericht bouwen' is de term die daarvoor gehanteerd wordt. De meeste projecten waarbij groepen particulieren zelf alles bepalen verlopen goed en naar tevredenheid van de betrokkenen. De betrokken particulieren hebben immers een gezamenlijk doel; zo veel mogelijk kwaliteit realiseren voor zo weinig mogelijk geld. Projecten met consumentgericht bouwen zijn vele malen ingewikkelder omdat er per definitie sprake is van belangentegenstellingen tussen de ontwikkelaar en de consumenten. Met name projecten waarbij de consument door de ontwikkelaar een grote mate van zeggenschap krijgt toebedeeld zijn lastig. Zo moeten er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de woningprijzen tot stand komen en moeten er realistische verwachtingen gewekt worden. Als dat niet gebeurt ontstaan er discussies over de verhouding tussen kosten en kwaliteit met alle gevolgen van dien voor het vertrouwen bij de consument. Het verhaal van Post over deelnemers die bij andere bouwers prijzen gaan opvragen illustreert dat. Het heeft er dus alle schijn van dat Post slachtoffer is geworden van de belangentegenstelling tussen de ontwikkelaar en de betrokken consumenten. Dat is vervelend voor hem maar laten we het debat wel zuiver houden. Voor de sturing waar hij voor pleit moet hij bij zijn opdrachtgever zijn, niet bij de gemeente.

Bron: Cobouw 16 augustus 2007