stijging huurprijzen
Gepubliceerd: 30-09-2021 Laatste update: 07-10-2021

In de periode na de kredietcrisis stortte de vraag naar koopwoningen tijdelijk in. De huizenprijzen
daalden en in juni 2013 bereikten de huizenprijzen een dieptepunt. Daarna keerde het vertrouwen in
de huizenmarkt terug en sindsdien gaan de huizenprijzen omhoog. En hoe! De gemiddelde
huizenprijs is momenteel bijna 80% hoger dan in 2013!
En de prijsstijging lijkt nog niet voorbij. Integendeel: uit recente cijfers van het Centraal Bureau van
de statistiek blijkt dat de prijzen in ruim 20 jaar tijd niet zo hard zijn gestegen als afgelopen maand. In
augustus lag de gemiddelde huizenprijs maar liefst 17,8 procent hoger dan in augustus 2020.

Te weinig woningen

De voornaamste reden van de enorme prijsstijging is het verschil in vraag en aanbod naar woningen.
In Nederland is de vraag naar woningen al jaren veel groter dan het aanbod. Dat geldt zowel voor
huurwoningen als koopwoningen. Voor bijna iedere woning die beschikbaar komt, geldt dat er heel
veel gegadigden zijn. Dit leidt er bij koopwoningen toe dat potentiële huizenkopers vaak meer bieden
dan de vraagprijs om een kans te maken om de woning te kunnen kopen. Door dit “overbieden”
stijgen de woningprijzen dus extra snel.

Betaalbaarheid

Voor steeds meer mensen leidt de huidige situatie ertoe dat ze geen kans meer maken op een
passende koopwoning. Allereerst omdat de bank hen de benodigde hypotheek niet meer wil
verstrekken. De maximale hypotheek die verkregen kan worden op het inkomen is te laag. Maar
daarnaast omdat er vaak aardig wat eigen geld nodig is om de financiering rond te krijgen.
De bank financiert tot maximaal de woningwaarde. Deze woningwaarde wordt door een taxateur
bepaald. Door het overbieden valt de koopprijs vaak hoger uit dan de woningwaarde die terugkomt
in de taxatie. Het verschil tussen taxatiewaarde en koopprijs zal de koper zelf in moeten brengen.
Daarnaast heb je bij het kopen van een huis ook nog te maken met allerlei kosten (kosten koper). Je
moet als koper in deze huizenmarkt dus vaak beschikken over aardig wat eigen geld om een aankoop
rond te krijgen.

Lage hypotheekrente

Op het moment dat je momenteel een hypotheek afsluit, heb je wel één groot voordeel: de
hypotheekrente is nog nooit zo laag geweest. Omdat de rentelasten een belangrijk deel uitmaken
van je maandlasten, blijken de hypotheeklasten dus ondanks de hoge prijzen vaak nog relatief goed
te doen. Dat lijkt positief, maar is natuurlijk gelijk een belangrijke oorzaak van de prijsstijging. Hoe
lager de rente, des te meer mensen kunnen en willen betalen voor een koophuis en des te hoger de
huizenprijzen.

Extra geld voor woningbouw

Er lijkt maar één logische oplossing voor het woningmarkt probleem: meer huizen bouwen! Het
kabinet ziet dit ook wel in en heeft daarom bij de presentatie van de Miljoenennota afgelopen week
bekendgemaakt om de komende jaren één miljard extra uit te trekken voor de woningmarkt. Dat lijkt
veel, maar veel experts hebben al aangegeven dat er veel meer (geld) nodig is om te zorgen dat weer
veel meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een betaalbare woning.