selecteren aannemer, bouwbedrijf
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 21-01-2019

De aanbesteding is de procedure waarin de aannemer geselecteerd wordt en de prijs (de aanneemsom) tot stand komt. In de bouw gelden hiervoor strikte procedures. Bij projecten van enige omvang is het van belang dat opdrachtgevers deze procedures strikt hanteren.

Er zijn in de bouw verschillende aanbestedingsvormen waarvan er twee geschikt zijn voor zelfbouw, te weten:

onderhandse aanbesteding

Een beperkt aantal aannemers wordt gevraagd om op basis van het complete - en tot in detail uitgewerkte - plan (bestek + bestektekeningen) een prijs af te geven. De ‘aanbesteder’ (opdrachtgever) heeft zich er van overtuigd dat alle uit te nodigen bedrijven geschikt zijn. De laagste inschrijver krijgt de opdracht. Het prijsniveau is vervolgens niet meer onderhandelbaar.

enkelvoudige uitnodiging (‘bouwteam’)

Eén aannemer wordt uitgenodigd. Op basis van het plan - dat nog niet tot in detail hoeft te zijn uitgewerkt -  levert hij een gedetailleerde begroting van de kosten. Op basis van de begroting onderhandelt de opdrachtgever (of namens hem: de architect en/of een bouwkostendeskundige) met de aannemer over de prijs. Eventueel wordt het plan aangepast als het budget overschreden wordt.

Een uitgebreide toelichting op de aanbestedingsprocedure en een beschrijving van de voor- en nadelen van de beide varianten, vind je in de download.