geschillencommissie
Gepubliceerd: 11-01-2019 Laatste update: 18-03-2019

Heb je een geschil met een klussenbedrijf dat lid is van het VLOK? Dan kan je dat natuurlijk altijd voorleggen aan een rechter. Vaak levert dit echter praktische problemen op. Het gaat er zeer juridisch aan toe en je kunt eigenlijk niet zonder een advocaat (met dito kosten). Daarom kan je ook bij het VLOK terecht. Wij bemiddelen tussen onze leden en de consument als dat nodig is. Daarnaast zijn wij sinds 1998 aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven. 

de geschillencommissie klussenbedrijven

De Geschillencommissie Klussenbedrijven valt onder de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken te Den Haag. De commissie stelt altijd de vraag centraal ‘Wat hebben partijen met elkaar afgesproken?’. Daarmee worden juridische spitsvondigheden op een zijspoor gezet: het gaat altijd om de inhoud van de gemaakte afspraken. Bovendien kan je zelf voor de Commissie uitleggen wat er is afgesproken en wat er is misgegaan. Daarvoor heb je dus geen advocaat nodig. Vanzelfsprekend kan je jezelf wel laten bijstaan, bijvoorbeeld in het geval je een rechtsbijstandverzekering hebt.

lage kosten

Een ander voordeel van de Geschillencommissie is dat u als consument  slechts 125,50 euro of – wanneer het gaat om een opdracht van 3.000 euro of meer – 250 euro betaalt om een geschil aan te melden. Daartegenover staat dat de Geschillencommissie de ondernemer vaak veroordeelt tot het betalen van die kosten. In de praktijk betaal je deze kosten eigenlijk alleen wanneer je door de Commissie volledig in het ongelijk wordt gesteld.

Vooropgesteld dat elk geschil anders is, kan je op de internetsite van de Geschillencommissie informatie vinden over de uitkomsten van de geschillen. Zowel in de vorm van concrete uitspraken, als in de jaarverslagen in de vorm van statistieken.

bemiddeling bij een geschil 

Om partijen te helpen er alsnog samen uit te komen, kan je de Geschillencommissie vragen of er nog een bemiddelingspoging kan worden gedaan. Dan zal een deskundige, die in opdracht van de Geschillencommissie het werk komt bekijken, hiertoe een poging doen. Slaagt die poging, dan zijn beide partijen daarmee beter af. In de eerste plaats hebben zij – met hulp van de bemiddelaar – zelf bepaald wat er moet gebeuren. In de tweede plaats wordt het probleem veel sneller opgelost omdat je niet hoeft te wachten op een zitting van de Geschillencommissie. De VLOK geeft nakomingsgarantie op hetgeen via de bemiddelingsdeskundige wordt afgesproken.