Amstelkwartier Amsterdam
Gepubliceerd: 10-03-2019

In het Amstelkwartier in Amsterdam wordt gestart met de bouw van het CPO-project Amstelbest. Tien ondernemende Amsterdamse huishoudens richtten in 2017 een vereniging op en ontwikkelden in eigen beheer een kleinschalig appartementengebouw met tien wooneenheden. Onder het gebouw wordt een parkeergarage met vier stallingsplaatsen voor deelauto's gerealiseerd.

Bouwlocatie

In het Amstelkwartier in Amsterdam zijn de afgelopen jaren in een hoog tempo allerlei (woon)projecten gerealiseerd. De gemeente Amsterdam is de eigenaar van de grond en maakte het mogelijk dat er in het gebied veel projecten particulier konden worden ontwikkeld. Op de locatie voor het project kon in 2017 alleen door particuliere bouwgroepen (CPO-groepen) worden ingeschreven. Meerdere groepen deden een poging de locatie te verwerven. De vereniging Amstelbest voldeed aan alle de door de gemeente gestelde selectiecriteria en werd in de gelegenheid gesteld om een optie op de locatie te nemen. 

ontwerp

Het architectenbureau WE-architecten maakte voor de vereniging het ontwerp voor het appartementengebouw. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de Amstelbeststraat (op een hoek). De woningen in het gebouw die aan de oostzijde liggen hebben een driezijdige oriëntatie. Ze konden daarom zowel aan de voorgevel, achtergevel als zijgevel van gevelopeningen worden voorzien. De gemiddelde woonoppervlakte van deze panoramawoningen is ongeveer 100 m2. De overige woningen aan de westzijde liggen meer ingeklemd en zijn niet op de hoek gesitueerd. Ze hebben daardoor een wat minder gunstige oriëntatie. Om dat te compenseren zijn deze woningen ontworpen als dubbelhoge lofts met een plafondhoogte van maar liefst 6 meter! Halverwege deze hoogte wordt een insteekvloer aangebracht. Ook deze woningen hebben straks bij benadering een woonoppervlakte van ongeveer 100 m2. 

Deelauto's

Onder het woongebouw wordt een kleine parkeervoorziening voor vier parkeerplaatsen gerealiseerd. De oppervlakte van het perceel is 450 m2 en meer ruimte om parkeerplaatsen te realiseren is eenvoudigweg niet aanwezig. Bovendien is het bouwen van een stallingsgarage in Amsterdam een zeer kostbare aangelegenheid. De leden van de bouwgroep hebben er daarom voor gekozen gebruik te maken van deelauto's. 

Vereniging van Eigenaars

De parkeerplaatsen in de stallingsgarage zijn bij de juridische splitsing van het gebouw aangemerkt als afzonderlijke appartementsrechten. De tien huishoudens dragen de kosten voor het realiseren van de stallingsgarage samen. De Vereniging van Eigenaars wordt eigenaar van de garage.

Eeuwigdurende erfpacht

De grond is uitgegeven onder eeuwigdurende erfpacht. De kopers van de woningen kunnen individueel kiezen uit twee opties. Zij kunnen bij de eigendomsoverdracht in een keer de grondprijs aan de gemeente betalen of kiezen voor jaarlijkse canonbetaling. De prijs die in het Amstelkwartier moest worden betaald voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht is zo hoog, dat de kopers van de tien woningen in de praktijk niet anders konden dan opteren voor een jaarlijkse canonbetaling. 

Oplevering

Het Amersfoortse bouwbedrijf Van Bekkum realiseert het project. De oplevering is voorzien in het jaar 2020.