CPO-projecten De Hallen, Amsterdam-Oudwest
Gepubliceerd: 04-01-2019

Het Amsterdamse zelfbouwbeleid is een groot succes. De belangstelling voor bouwkavels en CPO-locaties is groot. Enkele jaren geleden gaf de gemeente vijf naast elkaar gelegen CPO-locaties uit in het plangebied De Hallen in de Bellamybuurt (Stadsdeel Oud-West). De projecten moesten worden gebouwd op een grote, eveneens nog te realiseren, ondergrondse parkeergarage. 

uitgifte CPO-locatie

De belangstelling voor de vijf locaties onder bouwgroepen was groot, veel groter dan het aanbod. De gemeente heeft daarom een strakke procedure gehanteerd om de bouwgroepen met de beste en meest kansrijke plannen te selecteren. Projecten met een échte CPO-aanpak hebben voorrang gekregen boven projecten van architecten en projectontwikkelaars. Ook projecten met een hoge duurzaamheidsambitie kregen voorrang. 

hoe selecteer je een bouwgroep?

Het traject dat de gemeente Amsterdam hanteert om tot de selectie van één bouwgroep (CPO-groep) te komen, verdient navolging in andere gemeenten. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij de selectieprocedure bij het uitgeven van een CPO-locatie het best kunnen inrichten.