wenswonen Zaltbommel
Gepubliceerd: 01-03-2004 Laatste update: 04-01-2019

De 38 rijtjeshuizen van het project Waalveste in Zaltbommel ogen als één geheel. Maar wie goed kijkt, ziet dat geen enkele gevel hetzelfde is.

Wenswonen

Met het concept Wenswonen van Heijmans kunnen kopers met een woonplanner, een softwareprogramma op cd-rom, zelf de gevel samenstellen, evenals de indeling, de plattegrond, het volume en de prijs van hun huis. Tijdens dit virtuele bouwproces loopt een kassabon mee die financiële consequenties van veranderingen in de woning aangeeft. De woningen in Zaltbommel variëren in prijs van 106.000 euro tot 230.000 euro.
“Geen enkel huis is hetzelfde. De bewoners hebben hun eigen woonplek gecreëerd”, zegt Gonny Spooren van de afdeling Business Development van Heijmans, die vanaf het begin betrokken is bij dit project. Zij legt uit hoe ondanks de verschillende huizen er toch sprake is van seriematige bouw. “De woningen bestaan uit betonnen prefab casco’s, prefab modulaire gevels en vele hebben een prefab aanhangmodule of optopmodule als uitbreiding.”

Flexibel

Flexibiliteit is volgens Spooren een voordeel van de prefab- bouwmethode. “De consument wordt steeds kritischer en eist steeds meer ruimte voor zijn eigen wensen. In Zaltbommel gaat Heijmans daarin heel ver. Het uitgangspunt is levensloopflexibiliteit.”
In de praktijk betekent dit dat keukens en badkamers zonder hak- en breekwerk op een andere plek kunnen komen door het gebruik van flexibele metal-stud wanden, sanitaire voorzetwanden, een overmaat aan leidingen door het hele huis en een verplaatsbare submeterkast (Tiarasysteem), in de keuken. Plintgootsystemen zorgen dat bewoners contactdozen makkelijk kunnen verplaatsen, terwijl de bewoners met behulp van het domoticasysteem licht op willekeurige plaatsen in het huis met afstandsbediening kan aan- en uitschakelen.
Consumentgericht bouwen is niet eenvoudig voor een organisatie. “Het vergt een omslag in denken voor vastgoed én voor bouw. Het kost veel tijd en energie om alle neuzen binnen Heijmans dezelfde kant op te krijgen”, verduidelijkt Spooren.

intensieve voorbereidingstraject

Zo verschuift volgens Spooren de focus steeds meer van het uitvoerings- naar het voorbereidingstraject. Bovendien is helderheid in kosten in een vroeg stadium noodzakelijk, omdat de consument duidelijke afgeprijsde keuzemogelijkheden moet krijgen. Spooren: “Bouwers zijn gewend om projectmatig vrijwel identieke woningen te bouwen. Nu is elke woning anders. Dit betekent dat de uitvoering vanaf het begin bij de ontwikkeling moet worden betrokken”.

afspraken gemeente

Spooren benadrukt dat ook de samenwerking met gemeenten cruciaal is. Zo moet overeenstemming worden bereikt over grondprijzen en bouwvergunningen. Vooral het verkrijgen van vergunningen voor woonblokken is lastig, omdat de huizen verschillend zijn. Spooren: “Gemeenten moeten duidelijk zijn en de regelgeving moet makkelijker. Anders loopt het bouwproces vertraging op”.

Gietbouw

Heijmans wil over enkele jaren een groot deel van de woningbouwprojecten onder het woonmerk Wenswonen realiseren. Het project in Zaltbommel is niet winstgevend, maar Spooren benadrukt dat het hier om een pilot ging. Zij verwacht dat de nieuwe Wenswoon-projecten snel geld opleveren.
Momenteel realiseert Heijmans in Almere een vervolgproject, niet in prefab maar in gietbouw. Het gaat om circa 170 woningen in het lagere en middensegment.

zelfs variabele beukmaat

Ook bij dit project heeft de woonconsument vele keuzemogelijkheden in volume, indeling en verschijningsvorm. Zelfs de beukmaat is variabel en er zijn diverse mogelijkheden ten aanzien van materiaal en kleurgebruik van de gevel.

Bron: www.cobouw.nl