kavels almere
Gepubliceerd: 13-05-2014 Laatste update: 28-12-2018

Maar liefst 85% van de ondervraagde zelfbouwers wil in de toekomst weer zelf gaan bouwen. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een onderzoek dat door de TU Delft is verricht onder zelfbouwers in Almere.

aandeel zelfbouw

In Almere wordt sinds 2007 werk gemaakt van zelfbouw. Het aandeel zelfbouw bedraagt op dit moment 33%; een derde van alle nieuwe woningen wordt gerealiseerd in opdracht van particulieren.

De gemeente heeft nu laten onderzoeken wat de resultaten zijn en hoe zelfbouwers zelf oordelen over hun woning en het proces dat ze doorlopen hebben.

85% zou weer opnieuw eigen woning bouwen

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat zelfbouwers in hoge mate tevreden zijn over het eindresultaat; 85% van de respondenten zou in de toekomst weer zijn eigen woning gaan bouwen. 

Behalve informatie over de waardering van zelfbouw, geeft het onderzoek allerlei interessante feitelijke informatie over de zelfgebouwde woningen en het proces dat zelfbouwers doorlopen hebben. Een greep uit de resultaten:

  • De gemiddelde stichtingskosten (ofwel: de woningprijs) bedragen € 2.023 per m2 gebruiksoppervlakte van de woning (gebruiksoppervlakte is synoniem aan woonoppervlakte).
  • De bouwkosten bedragen gemiddeld € 1.096 per m2 bruto-vloeroppervlakte van de woning.
  • 42% van de respondenten heeft gekozen voor een cataloguswoning. 51% van de respondenten heeft zich (op enig moment) laten adviseren door een architect. 27% heeft een ontwerp-op-maat laten maken door een architect.

bouwkosten lager in bouwteam

Een, wat ons betreft, verrassende uitkomst is dat de bouwkosten het laagst zijn bij woningen waarbij gekozen is voor een 'aanbesteding in bouwteam', een werkwijze waarbij met één aannemer onderhandeld wordt over de prijs (dat in tegenstelling tot een aanbesteding waarbij 3 of 4 aannemers een prijs afgeven). 

Meer informatie...