Thumbnail
Gepubliceerd: 08-07-2015 Laatste update: 10-12-2018

In het Oude Westen in Rotterdam is na jaren voorbereiding eindelijk gestart met de bouw van het CPO-project Gaffelstraat. Negen particulieren realiseren in deze straat in eigen beheer hun herenhuizen. 

aantrekken kapitaalkrachtigen

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam nam het initiatief. Woonstad was eigenaar van circa 30 sociale huurwoningen die aan het einde van hun levensduur waren. De woningen moesten worden gesloopt. Zelf nieuwe woningen ontwikkelen op deze lastige locatie was voor Woonstad geen aantrekkelijke optie; het Oude Westen bestaat al voor een groot deel uit sociale huurwoningen. Woonstad wilde graag dat zich wat meer kapitaalkrachtige bewoners in de wijk zouden vestigen.

woning naar eigen wens

Het idee ontstond de vrijkomende locatie uit te geven aan particulieren die gezamenlijk in eigen beheer hun eigen huizen wilden ontwikkelen. Dat is een succesvolle strategie gebleken. De kandidaten, die overigens al voor een groot deel in het Oude Westen woonden, realiseren negen geschakelde grondgebonden woningen vanaf circa € 300.000 vrij op naam. Iedere woning is geheel naar eigen wens ontworpen. Woonstad is enthousiast dat deze negen particulieren zoveel geloof in de wijk hadden dat zij deze investering aandurfden. 

lastig ontwikkelproces

Het ontwikkelproces verliep, mede door bezwaren van omwonenden, minder soepel. Het bouwen op een binnenstedelijke locatie bracht allerlei complicaties voor de groep met zich mee die vooraf niet ingecalculeerd waren.Nu de bouw is gestart kunnen de eigenaren zich op de toekomst richten en het lastige ontwikkelproces achter zich laten.

CPO-project aanwinst voor de wijk

Een in onbruik geraakt binnenterrein dat achter de nieuwe woningen ligt en tegelijkertijd met de bouwlocatie van de gemeente is aangekocht door de groep, zal de komende tijd in opdracht van de vereniging een flinke facelift krijgen. De nieuwe eigenaren hebben hiervoor samen een mooi plan uitgewerkt. Bij de oplevering van de woningen zal straks blijken dat zowel het prachtig ontworpen project als de betrokken bewonersgroep een aanwinst voor het Oude Westen zijn.