architect
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 21-01-2019

De architect moet er vooral voor zorgen dat jullie woonwensen vertaald worden in een voor jullie aansprekend architectonisch en ruimtelijk ontwerp. Dat is echter maar een deel van zijn/haar werkzaamheden.

werkzaamheden architect

De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om tot een compleet bouwplan te komen: 

  • Opstellen/afronden programma van eisen; 
  • Vervaardigen architectonisch en ruimtelijk ontwerp;
  • Technische uitwerking van het ontwerp;
  • Detaillering van het ontwerp; 
  • Aanvragen omgevingsvergunning;
  • Het maken van berekeningen;
  • Het opstellen van begrotingen.

Voor een aantal werkzaamheden zal de architect voorstellen er een specialist voor in te schakelen omdat hij zelf niet de nodige kennis heeft; dat is heel gebruikelijk. 

In de download vind je een toelichting op de verschillende werkzaamheden.