Thumbnail
Gepubliceerd: 05-06-2009 Laatste update: 18-11-2018

Het Rotterdamse ’Wallisblok’ heeft de Nationale Renovatieprijs 2009 in de categorie ’innovatie’ gewonnen. De zogenoemde ’klushuizen’ werden door een bewonerscollectief  van de Rotterdamse gemeente overgekocht voor het symbolische bedrag van 1 euro per woning. Volgens het juryrapport is dit CPO-initiatief in de bestaande sociale woningbouw zeer succesvol tot stand gekomen.

Verbetering sociale structuur

Hoofddoelstelling was het verbeteren van de wijk Spangen, zowel in sociaal opzicht als het imago. Spangen kende een grote sociale problematiek die aangepakt moest worden die voor een langere periode effect zou hebben en de sociale structuur blijvend zou verbeteren. Eén van de doelen was het aantrekken van hoogopgeleiden om de buurt een positieve impuls te geven

CPO

Het Wallisblok is door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap gerenoveerd. Dat wil zeggen dat de kopers zich verenigd hebben, daaruit is Kopersvereniging De Dichterlijke Vrijheid ontstaan. De kopersvereniging heeft zelf, onder begeleiding, de leiding en invloed gehad op het proces.

Gemeenschappelijke tuin

De collectieve ontwikkeling maakte het mogelijk om een deel van het binnenterrein gemeenschappelijke tuin te maken, welke nu een intensief gebruikte ontmoetingsplek en speelplaats is. Innovatief is de methode van collectief opdrachtgeverschap als instrument om een bouwblok, met verschillende technische mankementen en situaties, tot een hoog kwaliteitsniveau te verbeteren en nieuwe waarde te realiseren die per koper op een gelijkwaardige wijze, collectief bepaald, wordt opgebracht.

Bron: www.iceb.nl