houtbouw
Gepubliceerd: 27-02-2020 Laatste update: 28-02-2020

Bouwen met hout wordt gezien als ‘de oplossing’ voor de problematiek rondom CO2-uitstoot en stikstofdepositie. Dat komt doordat bomen en planten CO2 binden tijdens hun groeiproces. Het hout en hergroeibare isolatiematerialen treden dan niet alleen op als constructie en isolatie maar ook voor tenminste 50 jaar als CO2-opslag in bouwprojecten

Reactie woningcorporaties

De eerste reacties van woningcorporaties over bouwen met hout zijn binnen. Volgens sommigen moet houtbouw nog bewezen worden, mag de kwaliteit niet minder zijn dan bij traditionele bouw, moeten de gebruikers het nog gaan snappen en kunnen gebruiken en uiteraard mag het niet meer kosten dan bij de traditionele manier van bouwen (lees: beton, baksteen en isolatiematerialen zoals PIR-, PUR-, resol-, minerale wol-, en polystyreen-isolatie).

houtbouw Narrativa Architecten
Een woning met drie verdiepingen, volledig in hout gebouwd, op een ecologische en milieuvriendelijke manier.

 

Houtbouw moet nog bewezen worden?

In de hele wereld, en zeker ook in Nederland, is houtbouw geen experimentele architectuur. Er is ruime ervaring bij Nederlandse architecten, timmerfabrieken en aannemers om moderne, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en mooie gebouwen van hout te bouwen. Er zijn opdrachtgevers nodig met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel die de stap naar houtbouw durven te maken. Ook de overheid kan hier een steentje aan bijdragen door niet alleen belangrijke en mooie ambities te formuleren, maar actief het reduceren van CO2- en stikstofuitstoot door toepassing van houtbouw te gaan belonen.

Kwaliteit mag niet minder zijn

De kwaliteit bij goede houtbouwprojecten is duidelijk veel hoger dan bij de traditionele manier van bouwen. Bij verschillende houten systemen zoals houtskeletbouw (HSB) en kruislaaghout (CLT, Cross Laminated Timber) kunnen veel onderdelen geprefabriceerd worden in de fabriek. Dat gebeurt dan onder goede omstandigheden en met veel kwaliteitscontrole. Het bespaart tijd op de bouw en een woning is sneller wind- en waterdicht. Daarnaast is het een droge manier van bouwen waardoor bouwvochtproblemen worden voorkomen. Bij houtbouw met biobased isolatiematerialen hebben wanden, dak en vloeren een goede thermische en akoestische isolatie. Met ecologische materialen kan je een damp-open constructie bouwen, die zorgt voor een betere vochtregulering en een gezonder binnenklimaat. De relatief warme wanden stralen geen kou af, zoals bij steenachtige wanden wel voorkomt.

Gebruikers

Een hufterproef huis moet je inderdaad in gewapend beton bouwen. Woningen voor mensen die zich thuis willen voelen, bouw je in hout. Een ecologisch, biobased huis vraagt niet meer of minder onderhoud dan andere woningen en heeft geen ingewikkelde gebruiksaanwijzing. Toch heeft de bewoner door zijn gedrag invloed op onder andere het binnenklimaat en het energiegebruik. Met wat eenvoudige tips kan je echt een verschil maken.

Kosten

Hogere kwaliteit is een investering in de toekomst. Vaak moet je iets meer investeren in het begin van het traject voor een hogere kwaliteit. Dat zorgt voor besparingen op de langere termijn. Als meer mensen, banken en overheidsinstanties meer naar de Total Cost of Ownership (TCO) zouden kijken, inclusief de schade voor de mens en het milieu door de productieprocessen en bouwactiviteiten, dan zou een ecologische manier van bouwen de standaard worden.

Bron: Narrativa Architecten