circulair bouwen
Gepubliceerd: 30-12-2018 Laatste update: 07-03-2019

Bij de bouw van woningen wordt gebruik gemaakt van schaarse grondstoffen die na gebruik dalen in waarde. Onder lineaire bouw wordt verstaan dat er tijdens de bouw nieuwe producten worden gebruikt die bij de sloop als afval worden weggegooid. De lineaire bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een kwart van de ontbossing, 30% van het waterverbruik, 30% van het afval, 40% van het energieverbruik en 50% van het grondstoffengebruik. De huidige praktijk in de bouwsector beschadigt dus de natuur en verspilt waardevolle bouwmaterialen. 

van lineair naar circulair bouwen

Een geleidelijke transitie naar circulair bouwen is noodzakelijk. Bij circulair bouwen worden gebruikte of duurzame materialen (her)gebruikt die bij de sloop kunnen worden opgenomen in de biologische kringloop of opnieuw worden hergebruikt. Een volledig circulaire woning, is net als een volledig duurzame woning, nog niet mogelijk. Circulariteit in de bouw betreft voornamelijk het circulair gebruik van nutsvoorzieningen en bouwmaterialen. 

rijksambities voor circulair wonen

De rijksoverheid ziet de lineaire bouwsector als een serieus probleem. Als oplossing is een ‘transitieagenda naar een circulaire bouwsector in 2050’ geformuleerd. De transitie-agenda heeft betrekking op drie punten;  het hoogwaardig hergebruik van producten, vermijden van gebruik van fossiele brandstoffen en het niet verder aantasten van ecosystemen. Om de transitie te faciliteren, is het rijk bezig om regelgeving voor de circulair bouw te ontwikkelen en implementeren, zoals de MilieuPrestatie Gebouwenregelgeving.

Circulair wonen

Door diverse vooruitstrevende projectontwikkelaars en zelfbouwers zijn innovatieve woningen ontwikkeld die vooruitlopen op de ambities van het rijk. Indien u geïnteresseerd bent in een circulaire woning adviseren wij u om eerst uit te zoeken welke stromen van bouwmaterialen en nutsvoorzieningen u circulair wilt toepassen. Na een volledige inventarisatie kunt u afwegen welke technieken het best schikken.

Meer informatie ...

Maar ook ...

Reacties