procesmanagement
Gepubliceerd: 03-01-2019

Het bouwen van een energiezuinige of energieneutrale woning is complex. Een goede aanpak kan dit proces versoepelen. 

hoe bouw je een energiezuinige woning?

Een energieneutrale woning kan worden gebouwd door lokale duurzame energie te winnen, het gebouwgebonden energiegebruik te verminderen en reststromen van energie en warmte te hergebruiken. Laat je niet overdonderden door alle methodes en technieken. Stel eerst een duidelijke procesaanpak op, waarin je formuleert aan welke eisen voldaan moet worden, hoe je je plan efficiënt uitvoert en hoe je je kunt verzekeren van het gewenste resultaat. 

procesaanpak voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase leg je je eisen, wensen en ambities vast. Dat kan je zelf doen, maar je kunt daarbij ook  hulp van een professional vragen. Bij het formuleren van je eisen, wensen en ambities moet je uiteraard  rekening houden met wat er volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht is en met welke bouwregels je op je bouwlocatie te maken hebt. Dat zijn minimumeisen waaraan het ontwerp van je toekomstige woning sowieso moet voldoen. Als je de lat hoger wilt leggen en aanvullende eisen wilt stellen, is het belangrijk na te gaan met welke mogelijkheden en beperkingen je op je bouwlocatie te maken hebt. Welke leidingen liggen er bijvoorbeeld? Welke energievoorzieningen zijn in de buurt beschikbaar? Hoe staat het met de zon en de wind? Ook is het natuurlijk van belang inzicht te hebben wat je financiële wensen en grenzen zijn.

Met deze informatie in de hand kan je voor jezelf in de ontwerpfase beter beoordelen op welke doelen je de nadruk wilt leggen. Wil je bijvoorbeeld een nul-op-de-meter-woning (een woning die -uitgaande van een gemiddeld verbruik- net zoveel energie opwekt als verbruikt) of wil je dat je woning bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een passiefhuiscertificaat

procesaanpak ontwerpfase

Tijdens het maken van het ontwerp zijn diverse professionals beschikbaar die je kunnen helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en het maken van keuzes daaruit. Een installatieadviseur kan je informatie geven over de verschillende toe te passen installaties. Een bouwfysisch adviseur over kwesties als geluid, energieprestatie en veiligheid. Je kunt hierbij worden geconfronteerd met een veelheid aan afwegingen en beslissingen. Bijvoorbeeld over het isoleren van je woning (glasisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie), het ventileren van je woning (mechanisch, CO2-gestuurd, warmteterugwinning), het opwekken van energie (zonnecollectoren, windturbine), het verwarmen van je woning (warmtepomp, lage temperatuur verwarming, vloerverwarming, infraroodverwarming, etc). Om niet ondergesneeuwd te raken, is het belangrijk om in de voorbereidingsfase goed voor jezelf te bepalen welke doelen je wilt bereiken en binnen welk budget je bouwplan moet kunnen worden gerealiseerd. Je kunt je architect en adviseurs dan bij de start van de ontwerpfase duidelijk maken dat de voorgestelde maatregelen daarop moeten worden afgestemd. Een architect integreert de gewenste energiemaatregelen uiteindelijk in een consistent ruimtelijk en bouwkundig ontwerp. Een bouwkostenadviseur kan daarna voor je doorrekenen met welke totale bouwkosten je rekening moet houden en hoe deze zich verhouden tot je budget. Als het ontwerp te duur wordt, kan je dan in overleg met je architect nog bezuinigingen doorvoeren. Bij dit alles is het ook belangrijk goed in kaart te (laten) brengen met welke energielasten en onderhoudskosten je in de toekomst te maken krijgt. Een dergelijke berekening kan je op basis van een woningontwerp door een professional laten maken.  Het belangrijk dit allemaal te doen voordat de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) wordt aangevraagd en een opdracht aan de aannemer wordt verstrekt. 

procesaanpak realisatiefase

Bij het maken van afspraken met je toekomstige bouwbedrijf is het niet alleen belangrijk op te nemen welke concrete energie- en duurzaamheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd, maar ook dat de beloofde rendementen van deze maatregelen door het betrokken bouwbedrijf worden gegarandeerd. Je architect en adviseurs kunnen deze afspraken met je bouwbedrijf voor je regelen. Bij de oplevering van je woning kan je dan door een externe partij kwaliteits- en controlemetingen laten uitvoeren om vast te stellen of aan de gemaakte afspraken is voldaan. 

Meer informatie ...