woonboerderijen
Gepubliceerd: 20-04-2004 Laatste update: 24-12-2018

Elke dag stoppen in Nederland elf boeren met hun bedrijf. Een vrijkomende boerderij wordt vaak omgebouwd tot woonboerderij. In 2020 zal meer dan driekwart van alle mensen op het platteland burger zijn. En in 2030 is van alle plattelandsbewoners nog maar 15% boer; de rest is burger. In West-Brabant is deze ontwikkeling al in volle gang. Volgens makelaars uit het gebied wordt 90% van de stoppende boerenbedrijven ontmanteld.

woonboerderijen

Boeren stoppen als gevolg van milieuregels, door de verslechterende economie en omdat er geen opvolger is. De boerenbedrijven worden ook opgeslokt door de landhonger van grote infrastructuurprojecten zoals de HSL, snelwegen en tunnels. De bedrijven die stoppen worden ontmanteld. Het grootste deel van de grond en de quota worden meestal aan collega's verkocht. De boerderijen zelf gaan vaak met een klein stukje grond naar burgers, die op zoek zijn naar de rust en ruimte van het platteland. De belangstelling van burgers voor agrarisch onroerend goed is wel wat minder dan enkele jaren geleden. West-Brabant kent relatief veel stoppers omdat de bedrijven relatief kleinschalig zijn. Het gebied ligt ook gunstig ten opzichte van de Randstad en Utrecht.

boerderij te koop

Volgens de NVM stoppen er de komende 10 jaar tussen de 20 en 30% van alle boeren. Tussen 1992 en 2002 is het aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant met ruim 19% gedaald. Voor Zeeland lag dat cijfer op ruim 17%. De verkoop van agrarisch onroerend goed verloopt wel wat moeizamer. In 2000 registreerde het Kadaster 2.095 transacties van boerderijen. In 2002 waren dat er 1.504 en in 2003 steeg het aantal weer licht tot 1.552 transacties. Het verkooptraject van een boerderij neemt vanwege de ontmanteling veel tijd in beslag en kan meer dan een jaar duren.

prijs bouwland en grasland

Na een sterke daling van de grondprijzen, met uitschieters tot 40% ziet de NVM nu een stabilisatie in de prijzen voor courante percelen. De prijs van grasland nam in 2003 met bijna € 10.000,- per hectare af, een daling van 27%. Eind 2002 bedroeg de gemiddelde landelijke grondprijs nog € 33.724,-. Aan het eind van 2003 lag die nog op ruim € 29.000,-. De prijzen voor bouwland en grasland zijn in het zuiden van het land het hoogst. Eind 2003 werd daar voor een hectare bouwland € 41.250,- en voor een hectare grasland € 34.033,- betaald. De prijs voor woonboerderijen lijkt, na enkele jaren van dalende prijzen, vrij stabiel. In Zuidwest-Nederland brengt een woonboerderij gemiddeld circa vier ton op.

 

 

Bron: BN/De Stem