Kloosterveen Assen
Gepubliceerd: 19-06-2019

Informatieavond uitbreiding Kloosterveen

Vanavond organiseert de gemeente Assen een inloopavond over de ontwikkeling van de buurt Kloosterakker in de wijk Kloosterveen.

vrijstaande woningen, tweekappers en rijwoningen

In deze nieuwe buurt worden vanaf 2020 circa 500 woningen gebouwd. Daarbij gaat het om een variatie aan vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen voor zowel projectmatige bouw als vanuit particulier opdrachtgeverschap. Ruim 20% van de woningen zijn sociale huurwoningen. Ook wordt direct langs de Norgervaart een wandelgebied met veel water en groen aangelegd.

Inloopavond 19 juni

De inloopavond vindt van 19.00 tot 21.30 uur plaats in Hotel Assen aan de Balkenweg. Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie

Het ontwerp-bestemmingsplan, inclusief alle bijbehorende stukken, is sinds 29 mei gedurende zes weken in te zien bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen (tijdens de gebruikelijke openingstijden). Online zijn de stukken te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Uitbreiding Kloosterveen

Kloosterakker is het eerste uitbreidingsgebied in Kloosterveen dat nu vorm krijgt. In totaal is er in Kloosterveen ruimte voor zo’n 2250 nieuwe woningen, zoals ook vastgelegd is in de Structuurvisie Kloosterveen 2017 – 2035.

(bron: gemeente Assen)