Thumbnail
Gepubliceerd: 07-12-2013 Laatste update: 28-11-2019

 

Combineren PO en CPO?

De Strokenverkaveling is een methodiek voor de uitgifte van bouwkavels aan particulieren. Met de Strokenverkaveling kunnen individueel bouwen (PO) en samen bouwen (CPO) binnen één project worden gefaciliteerd. De methodiek heeft zichzelf in de praktijk inmiddels ruimschoots bewezen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat het uit te geven gebied wordt opgedeeld in kavelstroken van 0,60 of 1,20 meter breed. De grondprijs per kavelstrook ligt vast. Particulieren of bouwgroepen bepalen zelf het aantal stroken dat zij naast elkaar willen afnemen en daarmee de kavelbreedte en kavelprijs. De methodiek kan zowel worden toegepast bij kavels voor vrijstaande woningen en tweekappers als bij kavels voor rijwoningen.

Een belangrijk voordeel van de methodiek is dat de gemeente niet op voorhand een keuze hoeft te maken tussen CPO en PO. Particulieren bepalen zelf of ze samenwerken met anderen of individueel een kavel afnemen. Door de variabele kavelmaat en -prijs kunnen particulieren de kavelgrootte en woninggrootte aanpassen aan hun budget. 

Bredere doelgroep

De keuzevrijheid die met deze methodiek geboden wordt maakt het project interessant voor een grote doelgroep waardoor de slagingskans ten opzichte van reguliere kavelprojecten aanzienlijk wordt vergroot.