Bakertand-oost
Gepubliceerd: 24-06-2020

Gasbedrijf Primagaz staakt de activiteiten op de Bakertand. De gemeente Tilburg heeft daarover een principe akkoord bereikt met het gasbedrijf. Het vertrek van Primagaz maakt de weg vrij voor woningbouw op de locatie ten zuiden van de A58.

Principeovereenkomst

De principe overeenkomst tussen Bakertand BV (ofwel de gemeente Tilburg) en Primagaz wordt de komende weken verder uitgewerkt, zo heeft het Tilburgse college aan de raad laten weten. Er is niet bekendgemaakt welk bedrag er precies gemoeid is met het uitkopen van het gasbedrijf.

Ook ruimte voor CPO en tiny houses

Door het vertrek van Primagaz kunnen Bakertand BV en de gemeente Goirle verder met de ontwikkeling van woningbouwplannen op de locatie Bakertand. Na een uitvoerige discussie stemde de Goirlese gemeenteraad vorige week al in met een voorstel voor 500 woningen in een ‘groene, dorpse en ruim opgezette woonwijk’. De raad kwam zelf met een aanvulling om daarbij percentages van 20 procent normale koop, 30 procent gemiddeld dure koop en 20 procent dure koop te hanteren tegen marktconforme prijzen. Er blijft ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap en tiny houses. Bakertand BV rekende deze variant door en gaf groen licht. 

Tilburg neemt opgave op zich

Het gebied Bakertand is na een grenscorrectie sinds januari 2018 weer onderdeel geworden van de gemeente Goirle. Na goed overleg werd echter besloten dat de gemeente Tilburg de woningbouwopgave in het gebied op zich zou nemen, onder meer omdat de gemeente Goirle niet de mogelijke financiële risico’s wilde dragen. Goirle wil echter wel blijven meedenken over de planologische invulling.

Geen verhuizing

Lange tijd vormde de aanwezigheid van Primagaz in het gebied een belemmering voor de woningbouwplannen. Dat is nu dus verleden tijd. Omdat de kosten voor het uitkopen van het gasbedrijf hoger uitvallen dan eerder werd ingeschat, is het oorspronkelijke aantal geplande woningen wel verhoogd. 

Eerder was een locatie langs de Midden-Brabantweg in beeld als nieuwe plek voor Primagaz. Een woordvoerster laat weten dat dit niet langer aan de orde is. ,,Primagaz staakt de activiteiten op de Bakertand en gaat verder op de andere locaties die het bedrijf al heeft.”

Bron (BD (Erik van Hest 23-06-20)