voortdurende of eeuwigdurende erfpacht in Amsterdam
Gepubliceerd: 29-06-2017 Laatste update: 16-02-2024

De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteren ingestemd met de toepassing van een nieuw erfpachtsysteem. Erfpachters kunnen daarbij kiezen tussen het betalen van een jaarlijkse canon of voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht. 

van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht

In het oude stelsel kon de erfpacht voor een periode van maximaal 50 jaar worden afgekocht (voortdurende erfpacht). Aan het eind van deze periode werden erfpachters in de praktijk vaak met een enorme tariefstijging geconfronteerd, waardoor velen van hen in financiele problemen raakten. Bij een keuze voor eeuwigdurende erfpacht is die situatie verleden tijd.  

Er is veel verzet tegen de invoering van het nieuwe systeem. Voor lang niet alle erfpachters pakt de toepassing van eeuwigdurende erfpacht namelijk zo gunstig uit (zie onderstaande uitzending van EenVandaag).