Thumbnail
Gepubliceerd: 12-12-2018 Laatste update: 10-01-2019

De gemeente Zaanstad geeft ten westen van het station een aantal individuele kavels uit. De uitgifte van de kavels werd voorbereid door adviesbureau De Regie. Bij het kopen van een kavel konden de eerste kopers zelf de breedte van hun kavel bepalen. Hierdoor is een divers en speels straatbeeld ontstaan. 

strokenverkaveling

Bij de uitgifte van de kavels is een door De Regie ontwikkeld concept toegepast (de strokenverkaveling). Een bouwveld dat wordt uitgegeven is opgebouwd uit een groot aantal stroken van 50 centimeter of 1 meter breed. De kavelkopers kunnen zelf aangeven hoeveel naast elkaar gelegen stroken zij van de gemeente willen kopen. Het voordeel van dit concept is dat de kavels zo toegankelijk worden voor een wat breder publiek. Belangstellenden die een smallere beurs hebben, kunnen kiezen voor een smal kavel. Wie meer te besteden heeft, kan een breed kavel kopen en een brede woning bouwen. Een tweede voordeel is dat het op deze manier ook eenvoudiger wordt om met enkele vrienden samen een breed kavel te kopen, waarop meerdere woningen naast elkaar kunnen worden gerealiseerd. 

Zaanse huizen

De kavelkopers in het plangebied de Eilanden zijn verplicht een woning te bouwen die verwant is aan het traditionele Zaanse huis. Een supervisieteam toetst de ontwerpen en ziet erop toe, dat een familie van Zaanse huizen wordt gebouwd. Deze opzet is geslaagd. De beeldkwaliteiteisen hebben niet geleid tot een eentonig beeld. Integendeel. Er is in de praktijk door de betrokken ontwerpers creatief met de eisen omgegaan.