wat zijn stichtingskosten?
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 08-07-2019

Bij het bouwen van een woning krijg je te maken met verschillende soorten kosten. Het is belangrijk om deze kosten goed op een rij te (laten) zetten, voordat je een kavel koopt en start met het doen van serieuze (voor)investeringen. 

grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten

Het is gebruikelijk de totale kosten, ook wel ‘stichtingskosten’  genoemd, onder te verdelen in drie soorten kosten, te weten:

  1. grondkosten (de kavelprijs en de kosten van de eigendomsoverdracht)
  2. bouwkosten (de kosten die de aannemer in rekening brengt)
  3. bijkomende kosten (verschillende kosten waaronder honorarium architect, leges omgevingsvergunning, aansluitkosten nutsvoorzieningen etc.).

Kosten eigen huis bouwen

De term 'stichtingskosten' heeft dus niets te maken met de kosten van een stichting (zoals een omroepstichting). Het is een ouderwetse benaming voor de totale kosten van het 'stichten' van een woning. Bij het ramen van de stichtingskosten van je woning of project moet je rekening houden met de af te dragen belastingen (overdrachtsbelasting, BTW).  

Een uitgebreide toelichting op de verschillende kostenposten vind je in de download.