ontwerp laten maken
Gepubliceerd: 18-10-2019

Provincie Gelderland zet € 100.000 extra in voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Sinds 2006 startte er meer dan 100 wooninitiatieven, waarmee al 850 woningen zijn gebouwd en dat aantal loopt nog op. Met het nieuwe budget kunnen dit jaar nog 8 nieuwe wooninitiatieven aan de slag.

Met de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden mensen ondersteund die samen hun woningen en buurt willen (ver)bouwen. Naast een haalbaarheidssubsidie kan men een lening aanvragen voor de ontwikkelfase. In januari 2019 is de CPO regeling verbeterd. Dit leverde binnen een half jaar tijd evenveel beschikkingen op als in de 3 voorgaande jaren tezamen. Om de voortgang van samenbouwinitiatieven niet te vertragen, is er nu extra budget ingezet.