voorfinanciering plankosten
Gepubliceerd: 30-11-2013 Laatste update: 11-01-2019

De laatste tijd circuleren er berichten dat banken niet bereid zouden zijn ‘CPO te financieren’. In de berichtgeving wordt vervolgens niet duidelijk wát de banken weigeren te financieren. Het kan namelijk om twee verschillende dingen gaan, te weten:

  1. het financieren van de voorbereidingskosten die de bouwgroep moet maken tot start bouw;
  2. het verstrekken van hypothecaire leningen (‘hypotheken’) aan de leden van de bouwgroep ten behoeve van de aankoop van de eigen woning.

Als een CPO-project goed georganiseerd is en aan de eisen voldoet die woningfinanciers aan CPO-projecten stellen, is het verkrijgen van hypotheken in principe geen probleem, mits de individuele aanvrager voldoet aan de inkomenseisen van de bank, uiteraard. 

Het financieren van de voorbereidingskosten is iets dat banken nooit doen, tenzij er in de betreffende gemeente bijzondere afspraken met een bank zijn gemaakt. Dat is overigens niet iets van de laatste tijd; banken hebben nooit voorbereidingskosten gefinancierd. Voor het voorfinancieren van de voorbereidingskosten tot de start van de bouw moet een bouwgroep dus zelf oplossingen vinden. Een ervaren procesbegeleider van CPO-projecten kan de bouwgroep hierin adviseren. Er zijn verschillende manieren om de voorfinanciering te regelen. Vaak gaat het om een combinatie van onder meer de volgende maatregelen:

  • periodieke bijdragen van deelnemers/leden
  • subsidie (vaak beperkt) en het afsluiten van laagrentende leningen 
  • achtervangconstructie met een derde partij
  • maatwerkafspraken met opdrachtnemers (architect, adviseurs)