energieneutraal verbouwen
Gepubliceerd: 15-03-2020

Brabant doet het niet zo slecht als het gaat om woningbouw, constateert bouwgedeputeerde Erik van Merrienboer. Het aantal gebouwde woningen is goed, maar vraag en aanbod passen niet meer altijd bij elkaar. Steeds meer groeit de behoefte aan andere woonvormen en daar wil Den Bosch nu op inspelen.

Veranderende vraag naar wonen

Geclusterde (senioren)woningen, meergeneratie-wonen, collectief particulier opdrachtgeverschap, tiny houses, maar ook tijdelijke woningen. Die kunnen helpen om beter bij de veranderende vraag aan te sluiten, schrijft Van Merrienboer in het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. Hij wil vooral helpen om allerlei hobbels op de weg naar alternatieven te slechten. 

Hogere tempo vasthouden

Uit provinciale cijfers blijkt dat in Brabant meer gebouwd werd dan in de rest van het land. In 2019 kwamen er 12.000 woningen bij, waarvan er bijvoorbeeld alleen al in Eindhoven 3.000 werden opgeleverd. Dat is nodig ook omdat in de provincie de komende vijf jaar zeker 81.000 woningen nodig zijn. Daarom moeten de gemeenten het tempo vasthouden, aldus de gedeputeerde in het persbericht. 

Minder individidualisme

Ook constateert hij dat zo'n 25 procent van de woningzoekenden op zoek is naar een nieuwe manier van wonen, eventueel in zelfbouw. ‘Een toenemend aantal mensen wil minder individueel en meer samen leven en wonen en dat bovendien graag zelf vormgeven. Er zijn steeds meer alleenstaanden, bijvoorbeeld ouderen, maar ook werknemers uit het buitenland, studenten of gescheiden mensen. Zij zoeken woonruimte voor zichzelf, maar ook het comfort van een gemeenschap. Bijvoorbeeld om zelf de hulp en zorg te kunnen organiseren die ze wellicht op termijn nodig hebben', aldus de provincie. Ook willen ze vaak duurzaam, klimaatneutraal en circulair bouwen. 

Ook meer ruimte in buitengebied

Nu stuit dat soort bouwprojecten nog vaak op allerlei problemen. De provincie wil daar iets aan gaan doen. Het gaat dan om het bevorderen van nieuwe plannen en die opnemen in de planning, de beschikbaarheid van bouwlocaties, de financiering van initiatieven , het aanpassen van regelgeving en het opnemen op de politiek-bestuurlijke agenda. Voor dit soort initiatieven wil Van Merrienboer ook meer plaats inruimen in het buitengebied, als ze meerwaarde bieden voor de locatie. 

Bron: M. Theeuwen, ED 13 maart 2020